God førebuing gjer overgangen lettare

Med god førebuing kan overgangen til barnehagen bli ein positiv og trygg oppleving for både bornet og foreldra.

Rutinane

Å etablere gode morgonrutinar kan bidra til ein stressfri start på dagen for både foreldre og born.Her er nokre tips for å få til dette:

  • Planlegg kvelden før: Legg fram klede, pakk sekken, og sørg for at alt er klart til neste dag. Dette gjer morgonen mykje meir avslappa.
  • Fast vekketid: Ha ei fast vekketid for bornet, slik at de har god tid til frukost og påkledning utan å måtte stresse.
  • Morgonrutine: Lag ei fast morgonrutine som inkluderer frukost, påkledning, og ein kort periode for leik eller avslapping. Dette kan gjere bornet meir komfortabelt og førebudd på å gå til barnehagen.
  • Tidsskjema: Tilpass morgonrutinene til barnehagens opningstid og timeplan. Sørg for å ha nok tid til å kome fram utan hastverk.

Tilvenningstips

Finn bøker som handlar om barnehagestart og les dei saman med bornet. Dette kan hjelpe bornet med å forstå prosessen og føle seg tryggare.

Finn bøker som handlar om barnehagestart og les dei saman med bornet. Dette kan hjelpe bornet med å forstå prosessen og føle seg tryggare.

Å førebu bornet på barnehagestart kan hjelpe bornet med å føla seg tryggare og meir komfortabel i den nye situasjonen. Her er nokre metodar for å gjere tilvenninga smidigare:

  • Besøk barnehagen: Ta med bornet på besøk til barnehagen før den offisielle starten. La bornet bli kjent med området, møte personalet, og eventuelt nokre av dei andre borna.
  • Snakk om barnehagen: Forklar bornet kva som skal skje i barnehagen, kva dei kan forvente, og kor mykje moro dei vil ha. Bruk positive ord og vektlegg dei kjekke aktivitetane og leikane dei vil oppleve.
  • Les bøker om barnehagestart: Finn bøker som handlar om barnehagestart og les dei saman med bornet. Dette kan hjelpe bornet med å forstå prosessen og føle seg tryggare.
  • Lag ein kalender: Lag ein nedtellingskalender til barnehagestart. Kryss av dagane saman med bornet og snakk om kva de skal gjere i barnehagen. Dette kan hjelpe bornet med å føle seg meir engasjert og spent på starten. Last ned vår nedtellingskalender her.
For å gjera overgangen enklare har me laga ein nedtellingskalender til deg. Last den ned i link over.

For å gjera overgangen enklare har me laga ein nedtellingskalender til deg. Last den ned i link over.