Kjemikaliegruppen

Produkt kjøpt hos Kattnakken skal ikkje innehalde skadlege kjemiske stoff, og kundane våre skal alltid kunne føle seg sikre på dette. Me er medlem i Kjemikaliegruppen (RISE) som har som hensikt å spre oppdatert informasjon om kjemikalie- og miljørelaterte spørsmål. Dei tilbyr også støtte og gode verktøy i vårt arbeid med kjemikaliespørsmål.

Me føl Kjemikalieregelverket Reach, som skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalie ikkje utgjer fare for menneske og miljø. I tillegg fasar me ut kjemikalie etterkvart som dei kjem på REACH Kandidatlista (substances of very high concern-list), det vil seie at me kuttar ut stoff og kjemikalie som potensielt kan være skadelege, før lovverket har kome på plass.

Me sikrar at våre produkt er i samsvar med regelverket ved å pålegge våre leverandørar å følge våre standardar og kravspesifikasjonar. Kvart år mottar alle leverandørane våre spesifikasjonar i forhold til REACH, kandidatlista og vår Code of conduct. Denne forpliktar dei seg til ved å underskrive. Dei forpliktar seg også til at deira underleverandørar held seg til det same regleverket.

Våre PU produkt er laga vasstette så dei har ikkje behov for impregnering. Våre skallprodukte må impregnerast for å nå tilfredstillande vasssøyle. Impregneringa me nyttar heiter Bionic Finish® Eco og er ei naturlig og økologisk vassavvisande impregnering, utan bruk av miljøskadelege fluorkarbon og skadelege fluorforbindelsar (PFAS). Utvikla av Rudolf Group i Tyskland er dette er den nyaste teknologien for miljøvennleg vatn- og antismussbehandling av ytterplagg.