Sikre produkt

Våre plagg har smarte designdetaljar der bornet sin tryggleik er høgt prioritert.

I vårt design er det fokus på å få hetta ut av ansiktet, få buksa eller dressen til å sitte godt rundt støvelen. Sette på refleksar på alle sider av plagget, særleg på hetta som kanskje er det einaste ein ser når eit barn kjem gåande bak ein bil, hekk eller anna. I tillegg så oppmodar me om bruk av Sydvest/Regnhatt i staden for hette, då dette gjer at ein har eit betre sidesyn og hørsel når ein er ute.

I tillegg kan du vera trygg på at me kvar dag jobbar for å redusere miljøavtrykket vårt. Og held oss oppdater på kjemikaliar og anna. Les meir om dette temaet under Kjemikaliegruppen.

Med smarte designdetaljar sikrar me bornet ditt